L I E V E  V R O​ U W

Het leven ten volle ervaren.
Het leven waarvoor je geboren bent, als vrouw.

Het cyclische ritme.
Jouw ware natuur.
In diepe verbinding met jezelf.

Voel jij dat verlangen ook?

HOLISTISCHE MASSAGE & LICHAAMSWERK

Complete Care is een helende plaats ter ere van jou als vrouw.

Een plaats waar verbinden met jezelf centraal staat. Waar je kan rusten, jezelf voeden en opladen.
Daar waar jij voor jezelf kiest, en jij je veilig en gedragen mag voelen.

Door holistische massage & lichaamswerk help ik jou je vermogen om het leven te ervaren
als vrouw te vergroten zodat jij vanuit je vrouwelijke kracht je leven ten volle kan benutten. 

De moderne vrouw probeert zich staande te houden in een wereld die ver verwijderd is van haar ware natuur. Haar ware natuur die het vrouwelijke principe omvat en gaat over het naar binnen keren, over voelen, over stilte, overgave, donkerte en het cyclische - leven vanuit het lichaam.

In onze cultuur is er weinig ruimte voor het volgen van het vrouwelijke ritme en het luisteren naar haar lichaamswijsheid. We hebben het niet geleerd, we kregen het niet door van vrouw tot vrouw, van (groot)moeder tot dochter. 

De huidige maatschappij wordt gedomineerd door een mannelijk ingerichte, prestatiemaatschappij die zich richt op actie, doelgerichtheid en zijn lineair karakter - leven vanuit het hoofd.

Dit heeft gevolgen, vrouwen raken uitgeblust door het leven vanuit het hoofd en zijn hun mooie vrouwelijke kwaliteiten diep in hun lichaam verloren en vergeten. De zin en vervulling in hun leven raakt op de achtergrond. Ze komen in een overlevingsmodus met verlies van plezier en vitaliteit in hun leven.

Het is tijd om deze onbewuste vrouwelijke, vicieuze cirkel te doorbreken en te transformeren. Elke vrouw die haar potentieel ten volle wil benutten moet hier doorheen. Om haar leven uit te lijnen in overeenstemming met haar vrouwelijke cyclisch ritme. 

De eerste stappen dienen gezet te worden in haar innerlijke wereld. Het is noodzakelijk dat er voldoende rust en ontspanning ter beschikking is. Zodat haar gevoelslichaam weer kan openen en ze zich weer kan herinneren. 

Zodat er ruimte ontstaat om haar innerlijke rijken in de diepte weer te verkennen en benutten. Om op een liefdevolle manier thuis te komen in haar lichaam. Om te verbinden met de wijsheid die daarin ligt opgeslagen. Om de kracht en het vertrouwen te hebben om deze vanuit haar natuurlijke staat naar buiten te brengen. 

Want, hoe zou de wereld zijn als meer vrouwen hiervoor durven kiezen en authentiek leven?

WAT VROUWEN VERTELLEN